Kot je znano, je bilo na rednem občnem zboru Go zveze Slovenije 14. novembra v Fiesi izvoljeno novo vodstvo in drugi organi zveze. Izvršni odbor v novem štiriletnem mandatu sestavljajo Gregor Butala (predsednik zveze), Janez Janža (podpredsednik), Katja Berčič (sekretar) in Milan Zakotnik, ki je po šestih letih nadvse uspešnega vodenja GZS prevzel dolžnosti blagajnika; člani izvršnega odbora so še Luka Ausec, Leon Matoh (oddelek za mednarodno korespondenco) in Andrej Kralj. V nadzorni odbor zveze so bili nato izbrani Andrej Flajs, Bojan Rojs in Jure Jerkovič, komisijo za kategorizacijo pa zdaj sestavljajo Eduard Ekart, Leon Matoh in Milan Zakotnik. V disciplinski komisiji sedijo predsedniki vseh štirih konstitutivnih društev Go zveze Slovenije.

Do podobnih sprememb v vrhu je prišlo tudi v Go društvu Ljubljana, kjer so na nedavni skupščini društva prav tako volili novo vodstvo: Gregor Butala, ki je društvu predsedoval zadnjih deset let, je namreč s tega položaja odstopil, ko je prevzel vodenje zveze. Člani ljubljanskega društva so za svojega novega predsednika izvolili Andreja Kralja, ki mu bodo pomagali Srečo Čamernik (podpredsednik), Borut Zaplotnik (finančni sekretar) in Maja Logar (predsednica disciplinske komisije). Vsem novim funkcionarjem želimo čim bolj uspešno delo!

No Comments:

Your email address will not be published. Required fields are marked *