domov forum englishGo društvo Ljubljana

Zgodovina

Go društvo Ljubljana je bilo ustanovljeno 22. 12. 1961 kot prva organizacija v Sloveniji in nekdanji Jugoslaviji, ki je bila posvečena miselni igri go. Le dobrega pol leta pozneje, 5. 8. 1962, se je Go društvo Ljubljana včlanilo v Evropsko go zvezo (EGF), ki so jo v tistem času sestavljale le še organizacije iz Avstrije, Nemčije, Nizozemske in Velike Britanije. Kmalu zatem je bilo po Sloveniji ustanovljenih še več go društev. Po ustanovitvi Go zveze Slovenije leta 1968 je Go društvo Ljubljana tej prepustilo članstvo v mednarodnih organizacijah.

Go je v Ljubljani do leta 1970 doživel precejšen razcvet; število igralcev se je hitro povečevalo, mnogi med njimi pa so – kljub pomanjkanju strokovne literature – zelo hitro napredovali, predvsem zaradi tega, ker so se sestajali in igrali vsak dan. Tako so člani ljubljanskega društva (v nekem obdobju jih je bilo več kot 200) že zelo kmalu začeli dosegati pomembne uspehe na mednarodnih tekmovanjih, celo na tistih največjih, kot so evropska in svetovna prvenstva, pogosto pa so zmagovali tudi na prvenstvu Slovenije in drugih turnirjih.

Poleg tega je Go društvo Ljubljana (in pozneje Go zveza Slovenije) od leta 1964 do leta 1978 vsako leto prirejalo mednarodne moštvene turnirje za prehodni pokal »Zlati zmaj«. To so bili turnirji, ki se jih je (če ne štejemo evropskih prvenstev) med vsemi tekmovanji po Evropi udeleževalo največ igralcev.

Društvo danes

Trenutno ima Go društvo Ljubljana okrog trideset članov, od katerih se jih slaba polovica občasno udeležuje domačih in mednarodnih turnirjev, kjer dosegajo vidne rezultate. V zadnjem desetletju so naslov državnega prvaka osvojili kar trije člani kluba, moštvo GD Ljubljana pa je večkrat postalo tudi državni ekipni prvak (nazadnje v letih 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 in 2010). Član GD Ljubljana Timotej Šuc (danes 3. dan) je leta 2003 v St. Petersburgu osvojil celo naslov evropskega prvaka v igri na plošči velikosti 9x9.

Društvo nima lastnih prostorov. Člani društva se občasno srečujejo na različnih lokacijah.

Ob tem društvo samostojno ali v sodelovanju z GZS vsako leto organizira več turnirjev. Najstarejši med njimi je Odprto prvenstvo Ljubljane, ki ga v decembru ob obletnici ustanovitve kluba pripravljajo od leta 1991 (od leta 2004 kot Gasparijev memorial, v spomin na dolgoletnega predsednika društva oziroma zveze Petra Gasparija). Pozneje sta se mu pridružila še jesenski Aki-sen (leta 2000) in Poletni turnir (leta 2001). Društvo občasno sodeluje tudi pri izvedbi državnih prvenstev za posameznike, pare in ekipe.

Podatki o društvu

Naslov: Go društvo Ljubljana, Na brežini 6, 1231 Ljubljana-Črnuče E-pošta
Predsednik: Andrej Kralj
Podpredsednik: Srečo Čamernik
Finančni sekretar: Borut Zaplotnik

Zadnja posodobitev strani: 3. marec 2016

 

Go zveza Slovenije, Župančičevo 7, 4000 Kranj, davčna številka: 52192334

 

© Go zveza Slovenije 2005-2017